Megjelent a Magyar Közlönyben a 2015-ös évre szóló gazdaságfejlesztési program (GINOP) fejlesztési kerete.

Egyelőre a pályázatok napra pontos meghirdetési dátuma és a pályázatok kiírásai, részletes szabályai nem ismertek.

 A későbbiekben várhatóan a felsorolás néhány konstrukcióval kiegészítésre kerül.

Részletek a "Tovább" gombra kattintva

A GINOP 1. prioritása a kis- és középvállalkozások (kkv) versenyképességének javítása, az üzleti infrastruktúra-fejlesztés folytatása, a kkv-kapacitás bővítésének megteremtése a hátrányosabb helyzetű térségekben. Ezek a pályázati felhívások az exportképes magyar kkv-k arányának és számának növeléséhez, a vállalkozások versenyképesebbé válásához és Magyarország újraiparosodásához is közvetlenül hozzájárulnak.

 

1.  A kis- és középvállalkozások versenyképességének javításáról szóló 1. prioritás

 

A

B

C

D

E

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

1.

GINOP-1.2.1

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

80

egyszerűsített

április

2.

GINOP-1.2.2

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban

5

egyszerűsített

április

3.

GINOP-1.3.1

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

5

egyszerűsített

április

4.

GINOP-1.3.5

Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönző program

8,35

kiemelt

május

5.

GINOP-1.2.4

Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása

6

standard

június

6.

GINOP-1.2.5

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

4

standard

június

7.

GINOP-1.1.2

Vállalkozói mentorálás a mikro- és kisvállalkozások részére

1,3 [ebből Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP): 0,10]

standard

július

8.

GINOP-1.3.2

Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás- nyújtásának támogatása

2

standard

július

9.

GINOP-1.3.3

Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

8

standard

július

10.

GINOP-1.2.3

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése kombinált hiteltermék keretében

20

egyszerűsített

augusztus

11.

GINOP-1.3.4

Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése

2

standard

szeptember

12.

GINOP-1.1.1

Vállalkozói inkubátorházak  fejlesztése

2,2

standard

október

 

A 2. prioritás területe a kutatás és fejlesztés támogatása. A magyar gazdaságpolitika a továbbiakban az iparágakon átívelő szemléletmóddal azokat a technológiákat támogatja, amelyeknek továbbgyűrűző hatásai vannak. A korábbi szemlélethez képest kiemelkedő változás, hogy a vállalati szféra mellett a tudományos non profit szektor támogatása is hangsúlyossá válik.

 

2.  A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció című 2. prioritás

 

A

B

C

D

E

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

1.

GINOP-2.6.3

ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis

34,58

kiemelt

március

2.

GINOP-2.1.3

Iparjog

1

egyszerűsített

július

3.

GINOP-2.2.1

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – integrált projektek

25

standard

július

4.

GINOP-2.2.2

K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések – társadalmi kihívások

15

standard

július

5.

GINOP-2.3.2

Stratégiai K+F műhelyek kiválósága

10

standard

július

6.

GINOP-2.3.3

K+I infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás

25

standard

július

7.

GINOP-2.1.6

Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

13,3

standard

augusztus

8.

GINOP-2.1.5

Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off )

6

egyszerűsített

október

9.

GINOP-2.3.4

Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése

21

standard

október

10.

GINOP-2.1.1

Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása

25

standard

december

11.

GINOP-2.1.2

Vállalatok együttműködésben végzett K+F+I tevékenységének támogatása

25

standard

december

12.

GINOP-2.1.4

Innovációs voucher

3

egyszerűsített

december

13.

GINOP-2.3.1

Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése

3,5

egyszerűsített

december

 

 

Az infokommunikációs fejlesztések a GINOP 3. tengelye, amelyek a 2014-2020-as időszakban kiemelt területként jelennek meg. Az infokommunikációs fejlesztések szerteágazó módokon járulnak hozzá a gazdaságfejlesztéshez, egyaránt segítik az állami működés hatékonyabbá válását, a vállalkozások versenyképességét és az állampolgárok lehetőségeinek javulását.

 

3.  Az infokommunikációs fejlesztésekről szóló 3. prioritás

 

A

B

C

D

E

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

1.

GINOP-3.2.1

Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztő program KKV-knak

2

kiemelt

február

2.

GINOP-3.1.1

Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása

2,84 (ebből VEKOP: 0,84)

kiemelt

június

3.

GINOP-3.3.1

Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése

2

kiemelt

június

4.

GINOP-3.1.2

IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék keretében

1,15

standard

július

5.

GINOP-3.2.2

Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem  támogatása kombinált hiteltermék keretében

4

egyszerűsített

július

6.

GINOP-3.2.3

Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében

2

standard

július

7.

GINOP-3.2.4

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások  fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében

1

standard

július

8.

GINOP-3.4.1

Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált hiteltermék keretében

68

standard

július

9.

GINOP-3.4.2

Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

2,86 (ebből VEKOP: 0,86)

kiemelt

augusztus

10.

GINOP-3.4.3

Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése

4,29 (ebből VEKOP: 1,29)

kiemelt

augusztus

11.

GINOP-3.1.3

IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében

1

standard

szeptember

12.

GINOP-3.1.4

Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében

1,7

standard

szeptember

13.

GINOP-3.2.5

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében kombinált hiteltermék keretében

2

egyszerűsített

november

 

 

Az energia témakör a 4. prioritás, a pályázati felhívások itt az operatív program versenyképességet támogató stratégiájához illeszkedve a vállalkozói szféra költséghatékony energiatermelését és energiafelhasználását ösztönzik majd. Kiemelt cél a kkv-k épületenergetikai fejlesztése, a foszilis energia felhasználásának csökkentése, valamint a megújuló energiák minél szélesebb körű alkalmazásának támogatása.

 

4.  Az energiáról szóló 4. prioritás

 

 

A

B

C

D

E

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

1.

GINOP-4.1.1

Épületenergetikai fejlesztések

6

standard

június

2.

GINOP-4.1.2

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

6

standard

június

3.

GINOP-4.1.3

Helyi hő- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

6

standard

június

 

 

A GINOP 5. prioritásaként jelenik meg a teljes foglalkoztatás, a rugalmas, családbarát megoldások elterjesztése, a munka alapú társadalom erősítése, a foglalkoztatás bővítéséhez szükséges a munkaerő-kínálat mennyiségi és minőségi növelése, amit az álláskeresők és az alacsony iskolai végzettségűek fokozott munkavállalási hajlandósága, valamint foglalkoztathatóságuk javulása szolgál. Az álláskeresők eredményes munkaerő piaci integrációja megkívánja a minőségi, megfelelően célzott és egyénre szabott munkaerőpiaci szolgáltatások hozzáférhetőségét. Kiemelt szerepet kap a kkv szektor, a magas élőmunka-igényű ágazatok, a turizmus, emellett pedig a társadalmi célú vállalkozások fejlesztéseinek segítése.

 

5.  A foglalkoztatásról szóló 5. prioritás

 

 

A

B

C

D

E

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

1.

GINOP-5.1.1

Út a munkaerőpiacra

102

kiemelt

március

2.

GINOP-5.1.2

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások

1

kiemelt

április

3.

GINOP-5.3.3

Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása

5,5

standard

április

4.

GINOP-5.1.3

Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

6

standard

június

5.

GINOP-5.2.4

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

10

egyszerűsített

szeptember

6.

GINOP-5.2.3

Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatása

2,9

egyszerűsített

december

7.

GINOP-5.3.2

A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál

3

egyszerűsített

december

 

 

A 6. prioritás, az oktatás és képzés témaköre. A foglalkoztatási célok teljesülésének egyik legfontosabb feltétele a munkaerő minőségének javulása. Kiemelt célcsoport az időskorúak, a leszakadó társadalmi csoportok, a gyermekvállalásból visszatérő nők, a fogyatékkal élők, illetve az elmaradott térségekben élők. Emellett a rugalmas oktatási formák és tananyagfejlesztések segítik a potenciális munkavállalókat a piacképes ismeretek elsajátításában. Ez a prioritás támogatja a munkahelyi képzések széles körét mind a kkv-k, mind a nagyvállalatok körében.

 

6.  A versenyképes munkaerőről szóló 6. prioritás

 

 

A

B

C

D

E

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

1.

GINOP-6.1.2

A digitális szakadék csökkentése

8,95

kiemelt

március

2.

GINOP-6.2.1

Részvétel az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC)

1,1 (ebből VEKOP: 0,30)

kiemelt

március

3.

GINOP-6.1.3

Idegen nyelvi készségek fejlesztése

4

kiemelt

április

4.

GINOP-6.1.1

Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak  képzése

30

kiemelt

július

 

 

Az idén a 7. prioritás alatt olyan kisléptékű, fenntartható és a kulturális értékeket hitelesen bemutató turisztikai fejlesztések támogatása lesz a cél, amelyek egymástól jól megkülönböztethetők.

 

7.  A turizmusról szóló 7. prioritás

 

 

A

B

C

D

E

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

1.

GINOP-7.1.1

Tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai hasznosítása

10

kiemelt

július

2.

GINOP-7.2.1

Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

3

kiemelt

augusztus

3.

GINOP-7.3.1

Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése

4

standard

augusztus

4.

GINOP-7.4.1

Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése

4,5

standard

augusztus

 

 

A GINOP 8. prioritása a pénzügyi eszközök. A tapasztalatok szerint a kkv-k nehezebben jutnak banki finanszírozáshoz, mint nyugat-európai társaik, mert a bankoknak kis projekteket nem éri meg finanszírozni. A magyar kormány ezért kedvezményes hitel-, garancia- és tőkeprogramokkal segíti a termelő és szolgáltató kkv-k, a kutatási és innovációs projektek, az energiahatékonyság és megújuló energia felhasználási arányának növekedését. Kiemelt célcsoportok az induló vállalkozások, a fiatalok, a női vállalkozások és start-up cégek.

 

8.  A pénzügyi eszközökről szóló 8. prioritás

 

 

A

B

C

D

E

 

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege (Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje

1.

GINOP-8.1.1

Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása HITEL

10

 

május

2.

GINOP-8.2.4-3.4.1

Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése keretében finanszírozott kombinált hitel

47,4

pénzügyi közvetítők kiválasztása

május

3.

GINOP-8.3.4-3.1.2

IKT cégek által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel

1,72

pénzügyi közvetítők kiválasztása

május

4.

GINOP-8.3.4-3.2.2

Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem  támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel

5

pénzügyi közvetítők kiválasztása

május

5.

GINOP-8.3.4-3.2.3

Vállalati mobilalkalmazás fejlesztések és bevezetések támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel

2,5

pénzügyi közvetítők kiválasztása

május

6.

GINOP-8.3.4-3.2.4

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások  fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel

1,5

pénzügyi közvetítők kiválasztása

május

7.

GINOP-8.4.1

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése HITEL

44

pénzügyi közvetítők kiválasztása

május

8.

GINOP-8.1.4-2.1.6

Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel

20

pénzügyi közvetítők kiválasztása

június

9.

GINOP-8.4.4-1.2.3

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése keretében finanszírozott kombinált hitel

30

pénzügyi közvetítők kiválasztása

június

10.

GINOP-8.3.4-3.1.3

IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel

1

pénzügyi közvetítők kiválasztása

július

11.

GINOP-8.3.4-3.1.4

Az informatikai ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel

2,5

pénzügyi közvetítők kiválasztása

július

12.

GINOP-8.3.4-3.2.5

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások, megoldások terjesztések és bevezetése a KKV-k körében keretében finanszírozott kombinált hitel

2,5

pénzügyi közvetítők kiválasztása

szeptember