A Széchenyi István Egyetem által megvalósított fejlesztési projekt általános célja a konzorciumi partnerintézményekben a 21. század követelményeinek megfelelő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése és működtetése, valamint olyan magas szintű együttműködés létrehozása, amellyel versenyképes, modern, szolgáltató intézményekké válnak az együttműködésben részt vevő partnerek.

A Széchenyi István Egyetem által megvalósított fejlesztési projekt általános célja a konzorciumi partnerintézményekben a 21. század követelményeinek megfelelő differenciált, komplex felsőoktatási szolgáltatások fejlesztése és működtetése, valamint olyan magas szintű együttműködés létrehozása, amellyel versenyképes, modern, szolgáltató intézményekké válnak az együttműködésben részt vevő partnerek.

Az Új Széchenyi Terv TÁMOP 4. prioritás 2011–2013 akcióterve kiemelt feladatnak tekinti az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térséghez való csatlakozáshoz, a felsőoktatás versenyképességéhez, a bolognai szerkezetváltáshoz, és a tudásalapú gazdaság kihívásainak való megfeleléshez szükséges tartalom-, módszertan- és szolgáltatásfejlesztést. A Széchenyi István Egyetem az egyes potenciális célcsoportokat meghatározva és lehatárolva, a különböző kockázati és egyéb befolyásoló tényezőket szem előtt tartva dolgozta ki a jelen projektet, mely eltérő célcsoportokat megszólítva alakítja ki az együttműködést a projektben közreműködő intézményekkel, szervezetekkel.

1. Közvetlen célcsoport:

  • belföldi hallgatók (azok a hallgatók, akik - elsősorban műszaki tanulmányaik - miatt érintettek a projekt tartalmát meghatározó fejlesztésekben)
  • külföldi hallgatók (azok a külföldi felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók, akik számára az e-learning oktatással lehetőség nyílik a magyar felsőoktatásban való részvételre)
  • a fejlesztésben és a képzésben résztvevő oktatók (azok az oktatók, kutatók, akik tulajdonképpen a projekt szakmai megvalósításáért felelnek, illetve akik részt vesznek a projekt által létrejött képzéseken)
  • a fejlesztésben és a képzésben résztvevő Phd hallgatók (azok a Phd tanulmányokat folytató hallgatók, akik tulajdonképpen a projekt szakmai megvalósításáért felelnek illetve akik részt vesznek a projekt által létrejött képzéseken)

 

2. Közvetett célcsoport:

  • vállalkozások, ipari szereplők (szűk körben a szakmai együttműködő partnerek, tágabb értelemben minden vállalkozás, akinek van olyan alkalmazottja, aki részt vesz a felsőoktatásban)
  • a felsőoktatásban résztvevő alkalmazottak (oktatók, kutatók, szakmai munkatársak)

 

3. Érintettek

  • a hallgatók hozzátartozói

 A projekt közvetlen célcsoportjának nagysága mintegy 700 fő, a közvetett célcsoport megközelítőleg 200 főt és több száz vállalkozást jelent, míg az érintettek köre ennél sokkal tágabb, 3000 főre tehető a nagysága. A projekt célcsoportjának területi megoszlása az egész ország területére kiterjed, hatását éppen ezért országos szinten kell értelmeznünk.

A közvetlen célcsoportok mindegyike részt vett a projekt előkészítésében, a projekt tervezésébe a konzorciumi tagok bevonták a szakmai együttműködő partnereket is.