A Széchenyi István Egyetem a szakmai tudás megszerzése mellett kiemelten fontosnak tartja a felsőoktatási hallgatók piacképes nyelvtudásához és nyelvi bizonyítványhoz való juttatását, ezért a most záruló, európai uniós támogatással megvalósult projekt keretében az intézmény a szaknyelvi képzés és az idegen nyelvi oktatás fejlesztését tűzte ki célul. A mérnök és közgazdasági szakok idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése illetve munkaerő-piaci elvárásokhoz történő igazítása angol és német nyelven valósult meg, és a fejlesztésében közreműködött az egyetem Audi Tanszéki csoportja, valamint közvetlen munkaerő-piaci partnerek és külföldi felsőoktatási intézmények is.

A felsőoktatás tananyagai, oktatási formái a XXI. század kezdetén radikálisan megváltoztak - a következő évtizedekben ez a változás folyamatosan tetten érhető lesz. Az új oktatási környezetnek, a megváltozott hallgatói hozzáállásnak és az aktuális munkaerő-piaci elvárásoknak való megfelelés komoly kihívást jelent az oktatók számára. A most befejezett projektben az intézmény célul tűzte ki, hogy a módszertani lehetőségek minden formáját felhasználja a sikeres nyelvoktatás fejlesztésének érdekében:

 A projekt keretében elkészült alábbi 10 új nyelvi tananyag megtalálható az egyetemi Moodle rendszeren:

1. Alapfok angol, komplett vizsgaelőkészítő kurzus
2. Alapfok német, komplett vizsgaelőkészítő kurzus
3. Középfok angol, komplett vizsgaelőkészítő kurzus
4. Középfok német, komplett vizsgaelőkészítő kurzus
5. Lexinfo középfok szakmai angol
6. Lexinfo középfok szakmai német
7. Prezentáció, tárgyalástechnika, levelezés, állásinterjúk angol
8. Prezentáció, tárgyalástechnika, levelezés, állásinterjúk német
9. Szakmai angol középfok
10. Szakmai német középfok

 Ennek segítségével a hagyományos előadások szerepe is megváltozik; személyre szabott konzultációvá, a gyakorlati ismereteket elmélyítő órákká válik.

  • Fejlesztésre került a LEXINFO nyelvi vizsgarendszer, mely az egyetemen működő Idegen Nyelvi Oktatási Központ munkáját könnyíti meg.
  • A projekt keretében folytatódott a „képzők képzése", a nyelvtanárok módszertani továbbképzése.
  • Az egyetem a pályázatban vállalta, hogy legalább 500 hallgató nyelvi kompetenciáit fejleszti, így segítve a diploma megszerzésének egyik fő akadályának feloldását. Ennek érdekében minden hallgató számára biztosították a T ell me More önálló tanulási rendszert és külső, professzionális oktató partnereket vontak be a munkába.

A projekt zárásaként az egyetem egy közel ötven szerző által készített tanulmánykötet is kiad a témában.

 A „Munkaerő-piaci igényeken alapuló szaknyelvi képzés, és a Széchenyi István Egyetem idegen nyelvi oktatásának komplex fejlesztése" című, TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0007 azonosítószámú projektet az Európai Unió és a magyar állam 287.907.631 forinttal támogatja. A projekt 2015. március 31-én zárul. A fejlesztésről részletes információ található a http://nyelvikepzes.sze.hu oldalon.

A projekt zárókiadványa az alábbi linkről elérhető: Zárókiadvány (pdf)