Externlogisztika üzleti folyamatok - GINOP-2.2.1-15-2017-00078

Projekt címe: Externlogisztika üzleti folyamatainak fenntarthatóságot figyelembe vevő holisztikus optimalizálása

Pályázati azonosító: GINOP-2.2.1-15-2017-00078

A projekt kitűzött feladata, hogy a közúti szállítmányozás és az externlogisztika területén egy olyan döntéselőkészítő és -támogató rendszert állítson elő, mely a teljes üzleti- és transzportációs folyamatot optimalizálva növeli a bevételeket, miközben a sofőrök munkakörnyezete is egyértelműen javul.

 Teljes költségvetés: 1 160 183 896 Ft

SZE költségvetése: 506.212.477 Ft

Az információtechnológia legújabb eredményeire építő fejlesztés végén egy olyan globális optimalizálást végző integrált szoftvermegoldást a cél, mely az egész folyamat figyelembevételével képes valós idejű, döntéstámogató terveket előállítani. A közúti áruszállítás jelenleg 900 milliárd eurós piacot jelent az Európai Unión belül. A piaci elemzések szerint az iparági szegmens várhatóan folyamatosan növekedni fog az elkövetkező években, az előrejelzések szerint 2020-ig megközelítőleg 7%-kal. Az optimalizálási eljárások fő teljesítménymutatója a projekten belül a kilométerre jutó fuvarozási költség (HUF/Km), mely mutató az egész rendszer változásának az indikátora. A kilométerre jutó fuvarozási költség legfontosabb összetevői: a munkaerőköltség, a tőke és üzemanyag-költség, valamint a megkerülhetetlen járulékos költségek, mint az útdíjak valamint az amortizáció.

A projekt célja, hogy a kilométerre jutó fuvarozási költséget oly módon lehessen csökkenteni, hogy közben a kereskedelmi sebesség növekedjen és a humántőke megőrzésre kerüljön, azaz a javuló teljesítmény mellett lehetséges legyen a sofőr elégedettségét növelni, munkamorálját javítani. A projekt által kitűzött cél eléréséhez az alábbi kutatási és fejlesztési lépések szükségesek: Költség- és haszonelemzés A kutatás első lépéseként szükséges a logisztikai termelőfolyamat működéséről átfogó képet kapni. Ezt két, egymást kiegészítő érték-elmélet adja, melyek leképezik a vállalat értékfolyamát valamint felállítják a termelőelemek által vezérelt gráfot. Az értékfolyam a teljes termelési folyamat vizsgálatával segít elkülöníteni a hozzáadott értékkel nem rendelkező munkafázisokat a termelő lépésektől, hogy utána a logikai és a numerikus összefüggések ábrázolhatóak legyenek. Ez megmutatja, hogy az egyes teljesítmény-indikátorok hogyan bonthatók elemi vállalati lépésekre (a fuvarértékesítés, -tervezés, -irányítás és végrehajtás, valamint ezek alszintjei) és az egyes operatív elemeken belül milyen költséghelyek és –elemek vannak. Tovább bontva ezeket az összefüggéseket meghatározható lesz az összesített eszközhatékonyság, valamint az alapadatok (a rendelkezésre állás, kihasználtság és termelékenység). A kutatás újdonsága, hogy szenzoros adatforrásokkal kiterjeszti a megfigyelt jelenségek körét egészen a legelemibb munkafolyamatokig. A végső cél egy olyan modell alkotása, mely képes megteremteni és vizualizálni az összefüggést az extern logisztika teljes értékfolyamata és a rendelkezésre álló alapadatok között. A kutatás eredményeként előállított értékvezérelt gráf így leírja és megmutatja a lehetséges vezetői döntések változóit minden lehetséges konstellációban. Az üzleti folyamatok szimulációja, szcenárióelemzések Az értékfolyam és a termelőerő által vezérelt gráf segítségével szimulációs környezet hozható létre, mely segítségével modellezhető a megváltozó termelési körülmények hatása a teljesítménymutatókra nézve.

 

A project célja

Közúti szállítási folyamatok általános hatékonyság-növelése.

Főpályázó

NEXOGEN Informatikai Fejlesztő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Konzorciumi tagok

WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.

Széchenyi István Egyetem

Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma

2017.10.27.

Projekt kezdete

2017.09.29.

Projekt vége

2021.12.27.

A támogatás összege

844 520 306 Ft

Támogatás intenzitás

73%

A támogatás összege SZE

506 212 477 Ft

Támogatás intenzitás SZE

100%

A projekt tartalma

Nemzetköziesítés kompletten, Négy altémában

1. altéma: Hallgatók és fiatal kutatók bevonása a kutatási és kutatás menedzsment folyamatokba

2. altéma: A tudásnégyszög erősítését illetve kiépítését szolgáló kapcsolatépítő tevékenységek

3. altéma: Tudás- és technológiatranszferbe bevonható témakörök, projektek bővítése

4. altéma: A nemzetközi szintű kutatási területek nemzetközi színte´ren láthatóvá tétele

rc: 13 idegennyelvű szakindítás, külföldi oktatók és hallgatók bevonzása a képzésbe, tananyagfejlesztés, eramus és egyéb programokban részvételi szám növekedés, vállalati együttműködések és kooperációk növelése, stb