SAJTÓKÖZLEMÉNY - FEJLESZTÉSEK A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN - EFOP-3.4.3-16-2016-00016

FEJLESZTÉSEK A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN - EFOP-3.4.3-16-2016-00016

A mostani fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében történnek a Széchenyi István Egyetemen.

Az uniós forrásból megvalósuló, most indulóprojekt elsődleges célkitűzése egy olyan felsőoktatási rendszer létrehozása, amelynek eredményként a hallgatók és az oktatók minél hatásosabban felvegyék a ritmust az intézmények emelkedő teljesítményeivel, illetve képesek legyenek egyre jobb színvonalon reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyhelyzetre is. Ezzel megvalósítva a felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozását és hozzáférhetőségének javítását.

Hogy ez a projekt megvalósuljon az Európai Unió és a Magyar Állam összesen 1 237 696 884 forintnyi támogatást adott.  A kivitelezést 2017. március 1-jén kezdték el, s majd teljes egészében 2021. február 28-án zárul majd le, a kedvezményezett pedig teljes egészében a Széchenyi István Egyetem.


 Az uniós forrásból megvalósuló, most indulóprojekt elsődleges célkitűzése egy olyan felsőoktatási rendszer létrehozása, amelynek eredményként a hallgatók és az oktatók minél hatásosabban felvegyék a ritmust az intézmények emelkedő teljesítményeivel, illetve képesek legyenek egyre jobb színvonalon reagálni a munkaerő-piaci kihívásokra és a nemzetközi versenyhelyzetre is. Ezzel megvalósítva a felsőoktatási rendszer teljesítményének fokozását és hozzáférhetőségének javítását.

Hogy ez a projekt megvalósuljon az Európai Unió és a Magyar Állam összesen 1 237 696 884 forintnyi támogatást adott.  A kivitelezést 2017. március 1-jén kezdték el, s majd teljes egészében 2021. február 28-án zárul majd le, a kedvezményezett pedig teljes egészében a Széchenyi István Egyetem.

 A projekt széles körű szakmai és oktatásfejlesztési tevékenységekből áll, amelyet az alábbi pontokban foglaltak össze:

 1. Közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások:

Csökkenteni kell a lemorzsolódást, a felsőoktatási részvételt pedig növelni, miközben gyakorló szakembereket kell bevonni a képzésekbe. Az agrár és a gazdaságtudományi területeken fejlesztésre kerülnek olyan szakirányú továbbképzések, amelyek kiemelten piacképes szakképzést adnak.

 2. Oktatási innováció – a felsőoktatási képzési szerkezet, módszer és tartalom modernizálása, munkaerő-piaci fontosságának fokozása.

A tantárgyak felülvizsgálata, az oktatás módszertanának fejleszteni valósul meg a projekt során. Ki kell dolgozni elektronikus tananyagokat, digitális oktatási anyagokat, továbbá a virtuális térben történő oktatási anyagokat is meg kell valósítani. Létre kell hozni idegen nyelvű tartalmakat, ki kell alakítani idegen nyelvű krediteket, illetve azokat folyamatosan fejleszteni szükséges.

 3. Nemzetköziesítés

A képzésbe külföldi oktatókat kell bevonni, további vonzóvá kell tenni a külföldi hallgatók számár a képzés. Ehhez elengedhetetlen az angol nyelvű ügyintézés bevezetése, illetve az oktatók nyelvi kompetenciájának fejlesztése. Kívánatos, hogy az oktatók külföldön is tapasztalatokat szerezhessenek. Cél, hogy idegen nyelvű képzések és angol nyelvű kurzusok és tananyagokat induljanak, illetve egy Kárpát-medencei oktatási tér kialakítása is kiemelt elvárás. Támogatni kell az oktatók és nem oktatók intézményen kívüli tapasztalatainak megszerzését, illetve sikert kell elérni a hazai és nemzetközi megjelenésben, a láthatóság növelésében és a Nemzetközi rangsorokban való megjelenésben.

 4. A térségi specifikációk erősítése a Felsőoktatási egészségnevelés és Agrárképzési területeken.

 5. Gazdaságtudományi képzési terület és pedagógusképzés képzési terület fejlesztése a felnőttképzésben összehangolt szerepvállalás erősítése.

 Az „Intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Széchenyi István Egyetemen” című, EFOP-3.4.3-16-2016-00016 azonosítószámú projekt az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott 1 237 696 884 Ft összegű támogatásból valósul meg.