SAJTÓKÖZLEMÉNY - GINOP-2.2.1-15-2016-00030

HATÉKONYABB ÉS FENNTARTHATÓBB ÉPÍTŐIPARI MEGOLDÁSOKAT KUTATNAK A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

Az építőipar GDP és az ágazatban foglalkoztatott munkaerő alapján a nemzetgazdaság egyik meghatározó ágazata. Ezen kiemelt pozíció megtartása és további erősítése érdekében a Széchenyi István Egyetem két piaci szereplővel, az A-híd Építő Zrt-vel és a Project Control Expert Kft-vel konzorciumban egy olyan európai uniós társfinanszírozású projektet valósít meg közel 1 milliárd forint támogatásból, melynek kiemelt célja az építőipari vállalatok hatékonyságának növelése, az építőipar és a Széchenyi István Egyetem kapcsolatrendszerének erősítése, valamint piacképes termékek és szolgáltatások fejlesztése. A felsőoktatási és ipari partnerek ilyen témájú együttműködése ma nem csak hazánkban, de nemzetközi szinten is egyedülálló.

A kutatás egy komplex gazdasági-matematikai-informatikai valamint egy műszaki-építőipari pillérre támaszkodik. Az első pillér három fő területre koncentrál, melyek közül az első egy iparági kockázati adatbázis építése, a második egy új típusú hálótervezési eljárásokat és mesterséges intelligencia elemeket tartalmazó szoftverfejlesztés, a harmadik egy szakirodalom-feldolgozásra, üzleti tapasztalatokra építő tananyag és üzleti modellfejlesztés. A kockázatmenedzsment folyamatnak és a szoftverfejlesztésnek köszönhetően a vállalatok jelentős részénél elterjedhet a kockázatok tudatos menedzselése és az ehhez kapcsolódó IT és infokommunikációs eszközök, ezáltal javul a hatékonyság. A hatékonyabb működés stabilabb és kiegyensúlyozottabb működést eredményez mind vállalati, mind pedig iparági szinten. A projekt lényeges újdonságtartalma az iparági kockázatnormákat tartalmazó, folyamatosan bővülő kockázat-adatbázis, mely ma hiánypótló munkának számít. Az iparági kockázat-adatbázis, az erre épülő kockázatértékelő szoftver, valamint a kapcsolódó oktatásfejlesztés és iparági tanácsadói szolgáltatások kiemelt fontossággal bírnak.
A másik pillérben a hídépítési munkák tervezésében és kivitelezésében hosszú ideje megoldatlan, visszatérő műszaki típushibák széles körű feldolgozása, új hatékonyabb konstrukciók kifejlesztése valósul meg. A projektben az alábbi műszaki tudományi K+F témákkal foglalkoznak:

  • Újgenerációs öszvérszerkezetű hidak,
  • Hídfők szerkezetének optimalizálása,
  • Hídszegély építési technológia fejlesztése,
  • Hídesztétika,
  • Zöld hídépítés,
  • Fa-beton öszvérhidak.

A kutatás egyik központi eleme a típushibáktól mentes öszvér hídszerkezeti konstrukció kidolgozása, melynek megvalósulása esetén egy olyan új építészeti eljárás alakulhat ki, mellyel többek között csökkenhetnek a beruházási és fejlesztési költségek, versenyképesebbé válhatnak a vállalkozási díjak, csökkenhetnek a fenntartási költségek, és nem utolsó sorban az új eredmények megjelenhetnek az oktatásban, illetve erősödhet az ipari-műszaki és oktatás-kutatási szinergia.


A Hatékonyabb és fenntarthatóbb építőipari megoldások a kockázatmenedzsment és a műszaki kutatás eszközeivel című, GINOP-2.2.1-15-2016-00030 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatása révén valósul meg. A projekt kedvezményezettje az A-Híd Építő Zrt. vezette konzorcium, melynek további tagjai a Széchenyi István Egyetem és a Project Control Expert Kft. A projekt összköltségvetése 1.272.068.688 Ft, melyből a támogatás összege 967.610.548 Ft. Ebből a Széchenyi István Egyetem részére biztosított támogatás 566.914.332 Ft.