Erasmus+ KA2 - Tools For Impact - TOITOITOI

A TOI TOI TOI elnevezést a régi Leonardo da Vinci (LdV-TOI) transzferprojektek előtti tisztelgésnek gondoltuk, mivel minden tevékenységünk központjában ezek a projektek állnak. A projekt célja egy online-alapú értékelő program létrehozása az EU-projektek hatékonyságának növeléséhez. Célunk a lezárt projektekhez egy meta-értékelő eszközt kifejleszteni. Ez az eszköz a projektkoordinátorokat fogja támogatni a lehető leghatékonyabb projektkonzorcium kialakításában.
A TOI TOI TOI értékelő eszköz kifejlesztése két tudományosan felépített elemzési lépésből áll: Az első a már lezárt Leonardo da Vinci TOI projektek hálózati és klaszterértékeléséről szól. A másodikban a koordinátorokkal és a stakeholderekkel készül kvalitatív interjú, amelynek a kidolgozása az első lépés eredményeire épül. Eme két lépés eredményeinek a kombinációiból mind partneri, mind konzorciumi szinteken konkrét hatékonyságnövelő kritériumokat lehet levezetni. Ezek szükségesek az értékelő eszköz kifejlesztéséhez, amelyeket azután tesztelünk és szabad hozzáféréssel közzé teszünk.

Projekt időtartama: 2014.10.1-től 2016.09.30-ig
A támogatás összege  178.556,-EUR
A SZE része 20.781,-EUR
Projektvezető: Dr. Eisingerné Dr. PhD Balassa Boglárka
 
Honlaphttp://www.toitoitoi.eu/
A projekt hírlevelei: első hírlevél; második hírlevél; harmadik hírlevél
 
 

 


This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.