Empowering Regional Development and Innovations

Az európai országok gazdasági és társadalmi kihívásokkal küzdenek. A vidéki régiókat negatívan érintik a csökkenő gazdaság, a munkanélküliség és a migráció. Az ERDI igyekszik megoldást találni ezekre a problémákra a biogazdasági ismeretekkel rendelkezők és a témában jártas vállalkozások számának növelésével. Az ERDI projekt további célja, hogy a diplomások könnyebben elhelyezkedjenek így a regionális gazdasági területek még inkább versenyképesek legyenek.

A biogazdaság területén az ERDI a fenntartható, de jövedelmező megújuló természeti erőforrások közül az energia és a mezőgazdaság irányait célozza. Biogazdaság egyik növekvő ágazat Európában. Az ERDI egy olyan eszköz, ami segíti a fenntartható és inkluzív gazdasági növekedést és a munkahelyteremtést. Azonban a biogazdasági szektor is szenved a szakképzett munkaerő hiányától, valamint még mindig túl kevés a működő üzleti modell.

Az ERDI célja egy nemzetközi, multidiszciplináris hálózat kialakítása oktatási intézmények és vállalkozások között. Az ERDI fejleszti a diákok és a többi érintett szaktudását a biogazdaság területén és támogatja a multi-kulturális és transzverzális készségeket. Az ERDI elősegíti továbbá a nemzetközi oktatást, fejlődést valamint hidakat épít az érdekelt felek közötti különböző szinteken és régiókban. Az ERDI javítja a felsőoktatási intézmények nyitottságát és elérhetőségét az innovatív digitális oktatási anyagok segítségével.

A projekt címe: ERDI – Empowering Regional Development and Innovations
A projekt száma - 562603-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-KA
A projekt időtartama: 2016.01.01-2018.12.31
A teljes támogatási összeg: 563.703 EUR
SZE Része: 33.361 EUR
 

Projektvezető: Dr. Kovács Attila

Honlap: http://erdi.karelia.fi/

 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.