Széchenyi 2020 fekvő logó Magyar Kormány logó Európai Strukturális és Beruházási Alapok „Befektetés a jövőbe” szlogen

A tudáshasznosítást célzó innovációs ökoszisztéma fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen

 

Projektcím

A tudáshasznosítást célzó innovációs ökoszisztéma fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen

Projektazonosító

2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00019

Honlap

 

Főpályázó

Széchenyi István Egyetem

Konzorciumi tagok

nincs

Projektmenedzser/Szakosított projektiroda tagjai

Vajnorák Máté

Szakmai vezető

Dr. Dőry Tibor

Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma

2019. december 20

Projekt kezdete

2019. november 01

Projekt vége

2021. április 30

Fenntartási időszak vége

2020. július 03

 Összköltségvetés (jóváhagyott, HUF) 

113 158 938 Ft

Támogatás intenzitás

100%

A projekt tartalma

Az együttműködés várható eredménye a modellek fejlesztése és kalibrálása szemcsés anyagok viselkedésének szimulációjához, különös tekintettel a szemcseaprózódásra. A javasolt együttműködés gazdasági előnyei abban állnak, hogy fejlettebb modellekkel a gyakorlati alkalmazásokhoz kapott eredmények pontosabbak, ezáltal jobban felhasználhatók. A szemcsés elemek mechanikai viselkedésének szimulációjához használt numerikus modelleket széles körben alkalmazzák, például az anyagtudomány, a folyamatmérnöki, környezetmérnöki és geotechnikai tudományok területén. A szemcsés anyagok modellezése népszerű kutatási téma nemzetközi szinten is, és tervezik egy Európai Unió által támogatott, egyetemek közötti hálózat kiépítésének elindítását is

 

Nemzeti kutatási fejlesztési és innovációs hivatal, Az innovációs lendület

Pályázati azonosító: 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00019

Projekt címe: A tudáshasznosítást célzó innovációs ökoszisztéma fejlesztése a Széchenyi István Egyetemen

 

A Projekt megvalósításához a Támogató az NKFI Alapból összesen 113 158 938 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.

 

A projekt során kitűzött célok, várt eredmények:

Aktualizálásra és tesztelésre kerül az egyetem szellemi tulajdon-kezelési rendje, technológiatranszfer folyamatai, valamint vállalunk néhány szellemi tulajdon oltalom bejelentést, ill. egy hasznosító vállalkozás megalapítását.

 

 

A Széchenyi István Egyetem a jelen pályázati konstrukció keretében jelentősen erősíteni és szélesíteni szeretné technológia- és a tudástranszfer tevékenységét. A projekt keretei között fejlesztendő tevékenységek, mint az egyetemi innovációs ökoszisztéma kulcs területei, alapjaiban határozzák meg az Egyetem rövid-, közép- és hosszútávú jövőképét, szolgáltatási és üzleti kapcsolatok terén megágyazva a Tudományos és Innovációs Park fejlesztésének.

A pályázati konstrukció 18 hónapja során elérni kívánt eredmények elsősorban az intézményi kapacitásépítés területén jelentkeznek, mivel a Széchenyi István Egyetem mindenekelőtt saját munkatársainak szakértelmére kíván építeni a fenntartható működés jegyében. Ennek következtében nagy hangsúlyt szánunk a pályázat keretében megszervezett üzleti és IP tudatosságot növelő képzéseknek, a hallgatói innovációt támogató, oktatói-hallgatói együttműködésben megvalósuló, prototípusok fejlesztését és tesztelését célzó projektek támogatásának, valamint a Proof of Concept (PoC) alap folyamatainak a kidolgozására, majd az abban finanszírozott projektek támogatására.

A pályázat konkrét eredményeként aktualizálásra és tesztelésre kerül az egyetem szellemi tulajdon-kezelési rendje, technológiatranszfer folyamatai, valamint vállalunk néhány szellemi tulajdon oltalom bejelentést, ill. egy hasznosító vállalkozás megalapítását.

A pályázati konstrukciót a Menedzsment Campus kompetencia központ fogja végrehajtani, aminek a feladatkörébe tartozik az egyetemi technológiatranszfer funkció kezelése és ezzel párhuzamosan az új Menedzsment Campus épület úgy került kialakításra, hogy a különböző technológiatranszfer funkciók egy helyen, egy ablakos rendszerben működhessenek.

Nemzeti kutatási fejlesztési és innovációs hivatal, Az NKFI alapból megvalósított projekt