Széchenyi 2020 fekvő logó Magyar Kormány logó Európai Strukturális és Beruházási Alapok „Befektetés a jövőbe” szlogen

Intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Széchenyi István Egyetemen

 

Projektcím

Intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és

hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében a Széchenyi István Egyetemen

Projektazonosító

EFOP-3.4.3-16-2016-00016

Honlap

efop343.sze.hu

Főpályázó

Széchenyi István Egyetem

Konzorciumi tagok

 

Projektmenedzser/Szakosított projektiroda tagjai

Ivánné Szabó Tímea

Szakmai vezető

Ablonczyné Dr. Mihályka Lívia

Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma

2017. május 09

Projekt kezdete

2017. március 01

Projekt vége

2021. február 28

Fenntartási időszak vége

2/28/2026

 Összköltségvetés (jóváhagyott, HUF) 

1 237 696 884 Ft

Támogatás intenzitás

100%

A projekt tartalma

A felsőoktatási intézményekben a lemorzsolódás/ bennmaradás kérdéskör kezelése kiemelten kell, hogy szerepeljen a jövőben is. A lemorzsolódás-csökkentéshez elengedhetetlen az okok feltárása, kezeléséhez pedig a jelzőrendszer fejlesztése. A cél az, hogy olyan informatikai támogatást fejlesszünk ki, melynek kimenetét félévente megkapja a hallgató és a mentor is, így időben, személyre szabott segítséget kaphat a lemorzsolódás szempontjából veszélyeztetett diák. A megfelelő mentorrendszer kialakítása, az  önálló tanulást segítő anyagok, jelzőrendszer kialakítása szándékaink szerint nem önálló életet élnek, hanem rendszert alkotnak.

A 21. századnak megfelelő tantervek kialakítása jelentős mértékben más szemléletet kíván meg az intézmény részéről és ezzel összhangban célul tűztük ki a felsőoktatási pedagógia, oktatásmódszertan javítása érdekében egy ún. képzők képzése program elindítását, egyes szakok készség-és gyakorlatorientált szemléletű átalakítását, idegen nyelvű oktatási tartalmak középpontba helyezését. A kompetencia-alapú új oktatási struktúrák kialakítását, készségek iránti igény előrejelzését és visszacsatolását szolgáló rendszerek fejlesztése és tesztelése is megtörténik a projekt ideje alatt.

A digitális készségek fejlesztése elengedhetetlen a mai felsőoktatási gyakorlatban. A projektben megcélozzuk egy digitálisan elérhető tudástár kialakítását, illetve a korszerű tanulástámogató információs szolgáltatások fejlesztését és a széleskörű hozzáférés biztosítását az Egyetemi Könyvtárban.

A nemzetköziesítés nemcsak hívószó a Széchenyi István Egyetemen, hanem konkrét programokat feltételezett eddig is és a jövőben is. A projekt keretén belül ki kívánjuk dolgozni, illetve tovább kívánjuk fejleszteni  a vendégoktatók és külföldi hallgatók fogadásának eljárási rendjét.

A projekt keretében a felsőoktatási intézményi hallgatói egészségnevelés, sportszolgáltatás szakmai profiljának bővítésére törekszünk, intézményi beágyazottságunk növelésére, szolgáltatásfejlesztésre és szolgáltatásbővítésre kerül sor, amely a tevékenységek szöveges leírásában részletesen bemutatásra kerülnek.