infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA.jpg

Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában

 

Projektcím

Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában

Projektazonosító

EFOP-3.5.2-17-2017-00002

Honlap

http://szockepzes.hu/

Főpályázó

Pécsi Tudományegyetem

Konzorciumi tagok

Széchenyi István Egyetem

Debreceni Egyetem

Projektmenedzser/Szakosított projektiroda tagjai

-

Szakmai vezető

Dr. Csizmadia Zoltán

Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma

2017. szeptember 26.

Projekt kezdete

2017. szeptember 1.

Projekt vége

2021. március 31.

Fenntartási időszak vége

2026. február 28.

 Összköltségvetés (jóváhagyott, HUF) 

405 587 346 Ft

Támogatás intenzitás

100%

A projekt tartalma

A hazai felsőoktatásra napjainkban az elméleti képzési irányok kifejezett dominanciája jellemző, emellett alulreprezentált a gyakorló szakemberek részvétele az oktatásban. A jelenlegi képzési struktúra nem kínál elegendő lehetőséget a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismeretek és készségek elsajátítására, holott a munkaadói oldal kifejezetten igényli a gyakorlatorientált képzési programokat elvégző szakembereket.

Projektünk tervezésére az irányadó fejlesztési programokkal összhangban, a felsőoktatási stratégia céljait alapul véve került sor. A projekt általános szakmai célja a munkaerő-piachoz való igazodás, a hallgatók munkaerő-piaci és az oktatók módszertani kompetenciáinak fejlesztése. Ennek eredményeként a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira mind a hallgatók, mind az oktatók, mind pedig az intézmények emelkedő teljesítménnyel lesznek képesek válaszolni. A felsőoktatási részvétel és a végzettségi szint növelése érdekében az érintett felsőoktatási intézményekben olyan szolgáltatások kifejlesztésére és működtetésére törekszünk, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését, különös tekintettel a szociális munka és egyéb segítő szakmák képzési területére. A duális képzést olyan eszköznek tekintjük, amely – megfontolt és jól előkészített lépés-sorozat keretei között – minden szereplő számára egyidejű nyertes pozíciót eredményez, a közvetlen szakmai tartalmakon felül pedig támogatja a hallgatók transzferábilis ismereteinek, készségeinek bővülését, érdeklődésük, motivációik fejlődését. Javítja előmeneteli lehetőségeiket, szociális-vezetési képességeiket, és elősegíti szakmai önállósodásukat.